FANUC

FANUC

G / M kody 

 1. Fanuc G kody Toczenie. Wersja A B C
 2. Fanuc tabela G kody Frezarka
 3. G04 Zwłoka czasowa
 4. G05.1 Q1 precyzyjna kontrola konturu frezarka
 5. G07.1 Interpolacja cylindryczna
 6. G09 Dokładne zatrzymanie
 7. G10 wprowadzenie danych programowalnych
 8. Wybór płaszczyzny głównej G17, G18, G19
 9. G28 Powrót do punktów referencyjnych maszyny Tokarka
 10. G33, G32 nacinanie gwintu o stałym skoku. Gwintowanie
 11. G40, G41, G42 Kompensacja promienia narzędzia toczenie
 12. G40, G41, G42 Kompensacja promienia narzędzia frezowanie
 13. G43, G44, G49 Kompensacja długości narzędzia
 14. G50 Ograniczenie obrotów, ustawienie współrzędnych
 15. G65, G66, G66.1, G67 Wywołanie Makra
 16. G68 Rotacja współrzędnych
 17. G70/G71 Cykl wykańczający, Cykl toczenia zgrubnego wzdłużnego
 18. G72 Cykl toczenia poprzecznego.
 19. G73 Cykl powtarzania wzoru 
 20. G73 Cykl wiercenia z łamaniem wióra. Frezarka
 21. G74 Cykl wiercenia
 22. G74 Cykl rowkowania czołowego
 23. G75 Cykl rowkowania poprzecznego
 24. G76 Cykl gwintowania
 25. G76 Cykl gwintowania (one line format)
 26. G76 Cykl wytaczania
 27. G81 Wiercenie/ Nawiercanie
 28. G82 Wiercenie z przerwą na dnie
 29. G83 Cykl wiercenia z odwiórowaniem. Tokarka
 30. G84, G74 Cykle Gwintowania. Frezarka
 31. G96 Stała prędkość skrawania
 32. G97 Odwołanie stałej prędkości skrawania
 33. G98 / G99 Posuw m/min / mm/obr Tokarka

Tips and Tricks

 1. Programowanie kątów za pomocą parametru A
 2. Programowanie faz za pomocą parametru C
 3. Programowanie promieni za pomocą parametru R i kodu G01
 4. Poprawa gwintów na tokarce CNC
 5. Gwintowanie Higbee

Programowanie zmiennymi Makro

 1. Programowanie Makro (parametryczne), Fanuc-wprowadzenie
 2. Zmienne systemowe
 3. Zmienne lokalne
 4. G65, G66, G66.1, G67 Wywołanie Makra
 5. Zmienne wspólne
 6. Funkcje matematyczne Makro
 7. Warunki, zapętlenia Makro WHILE, IF, GOTO