G28 Powrót do punktów referencyjnych maszyny Tokarka

G28 niby prosta komenda. Każdy kto pracował wcześniej pracował na Fanuc-u, na pewno zetknął się z nią. Ale czy każdy wie jak ona dokładnie działa?

G28 X (U) Z (W)

X, Z -Punkt pośredni, programowanie absolutne

U, W – Punkt pośredni, programowanie przyrostowe ( inkrementalne)

Niby proste. Jak to wygląda w praktyce? W większości na koniec programu lub jeśli chcemy aby narzędzie pojechało ruchem szybkim do wymiany wpisujemy:

G28 U0 W0

W tym momencie maszyna wysyła aktywne narzędzie, po najkrótszej linii do punktu zerowego maszyny, co w większości oznacza maksymalne wartości przejazdów w X i Z. Jeśli wykonałbyś to polecenie w Single Block ,zobaczyłbyś, że trzeba wcisnąć przycisk Start dwa razy aby aktywować powyższą linię. Pierwszy Start aktywuje  polecenie U0 W0 lub U10 W10, w zależności od tego co wpiszemy, a dopiero jako ostatnie jest aktywowane G28, czyli najazd na bazę.

Przykład 1

G28 U0 W0

Narzędzie bezpośrednio odjeżdża na bazę.

Przykład 2

G28 U10 W100

Narzędzie początkowo  w osi X podnosi się o 10mm, w osi Z 100mm, a następnie zjeżdża na bazę. Wszystko inkrementalnie

Przykład 3

G28 U-5 W40

Narzędzie początkowo  w osi X zjeżdża 5mm na minus, w osi Z  40mm, a następnie zjeżdża na bazę.Wszystko inkrementalnie.

Przykład 4

G28 X100 Z10

Narzędzie początkowo  w os  X najeżdża na średnicę 100, w osi Z  10mm, a następnie zjeżdża na bazę. Wymiarowanie absolutne.

Przyklad 5

G28 W0

Narzędzie zjeżdża na bazę tylko w uwzględnionej osi, w tym przypadku oś Z.  Oś X się nie porusza. Jeśli wpisałbym G28 U0 , narzędzie za bazowałoby się w osi X.