G10 wprowadzanie danych programowalnych

Po co wprowadzać dane do tabeli w offecie za pomocą funkcji G10?
Odpowiedź może być tylko jedna, oszczędność CZASU. Poza tym eliminujemy błędy wprowadzenia przez operatora.

Zapewne na maszynie posiadasz zakładkę Offset. Tam wpisujesz długości narzędzia, korygujesz wymiary oraz ustawiasz punkty zerowe detalu. Podczas każdego przezbrojenia trzeba mierzyć narzędzia, łapać bazę itd.. A gdyby tak można było ten krok pominąć?  Od tego jest właśnie funkcja G10.
Załóżmy, że do danego detalu używasz tych samych narzędzi, a detal mocujesz w przyrządzie. Podczas pierwszego uruchomienia mierzysz narzędzia, łapiesz bazy następnie przepisujesz wszystko do programu. Za kilka tygodni lub miesięcy jeśli dany detal będzie ponownie uruchamiany nie trzeba ponownie mierzyć tego wszystkiego. Operator założy przyrząd, te same narzędzia i START.

G10 może być potężnym narzędziem w twoich rękach. Pozwoli Ci zautomatyzować rzeczy, które operator musiałby każdorazowo wykonywać przy uruchomieniu.

Wczytanie bazy przedmiotu za pomocą G10

G10 L2 P.. X.. Y.. Z..

Tak wygląda blok wczytujący bazę przedmiotu do tabeli, na tokarkach pomijamy Y.

L2- mówimy maszynie żeby użyć G10 do wczytania bazy przedmiotu

P- wybieramy bazę w którą mają być zapisane wartości

     – P0 = aktywny układ współrzędnych

      – P1 = G54

      – P2 = G55

      – P3 = G56

      – P4 = G57

      – P5 = G58

      – P6 = G59

Wczytanie dodatkowych baz pomiarowych za pomocą G10

Fanuc oferuje kilkadziesiąt  dodatkowych baz. Ta opcja pozwala na rozszerzenie podstawowych 6 o ekstra 48 . Funkcja G10 może być użyta aby wczytać współrzędne do nich wszystkich. Zaprogramowanie ich jest bardzo podobne do poprzednich z tą różnicą, że zamiast L2 użyjemy L20.

G10 L20 P.. X.. Y.. Z..

Wczytywanie geometrii narzędzia za pomocą G10

Polecenie to jest rzadko używane na tokarkach. Ciężko jest ustawić tak samo nóż za każdym przezbrojeniem. Aczkolwiek przy takiej ilości maszyn są różne sposoby mocowania. Fanuc pozwala wczytać geometrię oraz zużycie za pomocą G10

G10 P...X...Y...Z...R...Q... (wprowadzenie absolutne)
G10 P...U...V...U...C...Q... (wprowadzenie inkrementalne)

P- wybieramy numer narzędzia do którego mają być przypisane dane wartości
(P+1000 Geometria)
(P+0 Zurzycie)
X-Absolutne wprowadzenie danych w X
U-Przyrostowe wprowadzenie danych w X
Y-Absolutne wprowadzenie danych w Y (jeśli jest dostępne)
V-Przyrostowe wprowadzenie danych w Y (jeśli jest dostępne)
Z-Absolutne wprowadzenie danych w Z
W-Przyrostowe wprowadzenie danych w Z
R-Absolutne wprowadzenie promienia narzędzia
C-Przyrostowe wprowadzenie promienia narzędzia
Q-Położenie ostrza narzędzia (tzw. tip)

Przykład wprowadzenia geometrii 

Numer narzędzia 3
Długość narzędzia Z 200
Wartość do wprowadzenia w X 100
Promień narzędzia R0.8
Tip 3

N10 G10 P10003 X100 Z200 R0.8 Q3

 

Numer narzędzia 5
Długość narzędzia -chcę odjąć 0.2 w Z
Wartość do wprowadzenia w X -chcę dodać 0.02
Promień narzędz- chcę dodać 0.4 do promienia
Tip 3

N10 G10 P10005 U0.02 W-0.2 C0.4 Q3

Przykład wprowadzenia korekty

Numer narzędzia 3
Korekta długości narzędzia Z -0.3
Korekta wartości X 0.1
Promień narzędzia pozostaje bez zmian 
Tip pozostaje bez zmian

N10 G10 P3 0.1 W-0.3

Wczytywanie parametrów maszynowych za pomocą G10

Zostało mi do opisania ostatnie zastosowanie funkcji G10. Wczytywanie parametrów maszynowych. Opcja ta nie jest zbyt często używana, a właściwie nie spotkałem się żeby ją ktoś stosował.

Przed zastosowaniem G10 do wprowadzania parametrów maszynowych musisz mieć pewność, że w pełni rozumiesz tabelę parametrów do twojego systemu sterowania. Źle zmieniony parametr maszynowy może Cię lub twojego szefa kosztować kilka tygodni, lub miesięcy postoju maszyny w celu odnalezienia poprzednich ustawień.

G10 L50
N ... P ... R ...
G11

G10 – Wprowadzanie danych włączone
L50 – Wprowadzanie danych maszynowych
N – Numer parametru
P – Numer osi
R – Wartość wprowadzonego parametru
G11 – Wprowadzanie danych wyłączone

Przykład 1

Zmiana prędkości przesyłu danych kablem RS-232 na 4800

G10 L50
N103 R10
G11

Odczytując tabelę parametrów mojej maszyny dowiedziałem się, że parametr odpowiedzialny za zmianę prędkości przesyłu danych to #103 , natomiast wartość parametru odpowiedzialna za prędkość to 10 Tak więc

L50 – Wprowadzanie danych maszynowych
N103 – Nr parametru #103
R10- Wartość parametru odpowidzialna za prędkość 4800

Przykład 2

Wczytanie wartości w osiach do G54. X-250, Z15

G10 L50
N1221 P1 R-250000
N1221 P2 R15000
G11

Odczytując tabelę parametrów mojej maszyny dowiedziałem się, że parametr odpowiedzialny za bazę G54 to #1221 , Tak więc

L50 – Wprowadzanie danych maszynowych
N1221- Nr parametru #1221
P1- oś X (należy pominąć przecinek, dlatego zamiast -250 wpisujemy -250000)
P2- oś Z (należy pominąć przecinek, dlatego zamiast -15 wpisujemy 15000)

Jeśli wpiszesz wartość R z przecinkiem wywali błąd, podobnie jeśli pominiesz wpisanie P czyli nr osi.

Przykład 3

Zmiana parametru zero-jedynkowego.

G10 L50
N0 R00101010
G11

Chciałbym aby maszyna automatycznie numerowała bloki podczas ręcznego pisania. Odpowiedzialny za to jest bit 5  w parametrze 000. Może być włączony lub wyłączony odpowiednio 1 lub 0. Nie da się zapisać pojedynczego bita, trzeba wpisać cały ciąg bitów aby maszyna wpis przyjęła.
Tabela przed korektą wyglądała tak:

Jak widzisz bit 5 jest ustawiony na 0 czyli automatyczne numerowanie jest wyłączone.
Po zmianach wygląda tak:

Mało tego dzięki parametrowi #3216 mogę ustalić co ile maszyna ma numerować bloki. Ja chcę co 5, tak więc:

G10 L50
N3216 R5
G11

Dzięki za twój czas. Mam nadzieję że przyda Ci się ten wpis.