Ruch po promieniu G02, G03

Ruchy robocze to nie tylko G01, większość detali posiada jakieś promienie. Aby je wykonać używa się komend:

G02 ruch po promieniu zgodny z ruchem wskazówek zegara

G03 ruch po promieniu przeciwny do  ruchu wskazówek zegara

W przypadku tych dwóch G kodów, podobnie jak w G01 należy podać posuw. Różnica jest jedna, należy podać promień po jakim narzędzie ma się poruszać.

Przykład zastosowania obu kodów w jednym detalu

To był toczenie. Przy frezowaniu sprawa wygląda w ten sposób