Ruch po promieniu G02, G03

Ruchy robocze to nie tylko G01, większość detali posiada jakieś promienie. Aby je wykonać używa się komend:

G02 ruch po promieniu zgodny z ruchem wskazówek zegara

G03 ruch po promieniu przeciwny do  ruchu wskazówek zegara

W przypadku tych dwóch G kodów, podobnie jak w G01 należy podać posuw. Różnica jest jedna, należy podać promień po jakim narzędzie ma się poruszać.

Przykład zastosowania obu kodów w jednym detalu

G0 X40 Z1
G1 Z-10 F0.2 
G2 X50 Z-15 R5   
G3 X60 Z-20 R5
M30

To był toczenie. Przy frezowaniu sprawa wygląda w ten sposób

G0 X0 Y0 Z0
G1 Y18
G2 X10 Y28 R10
G1 X55
G2 X65 Y18 R10
G1 Y10
G3 X55 Y0 R10
G1 X0
M30