G34 Nacinanie gwintu o zmiennym skoku. Gwintowanie

Urzywając funkcji G34 jesteśmy w stanie naciąć gwint o zmiennym skoku.

Formułka zapisu wygląda następująco

G34 Z...F...K...

Z- Punkt końcowy gwintu
F- Skok gwintu na początku detalu
K-Przyrost lub ubytek skoku na obrót wrzeciona
Podanie dodatniej lub ujemnej wartości przyrostu skoku na każdy
obrót śruby umożliwia nacinanie gwintu ze zmiennym skokiem.

Przykład:

Skok w punkcie początkowym: 8.0 mm
Przyrost skoku: 0.3 mm/obr. Długość gwintu 72mm

G34 Z-72 F8 K0.3 ;